Rusza nabór do: oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszowej oraz oddziałów przedszkolnych w szkole filialnej w Zimnej Wódce na rok szkolny 2018/2019
terminy:


- do 7 lutego 2018 r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 12 lutego do 12 marca 2018 r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w sekretariacie PSP w Olszowej

 

http://gzoujazd.pl/index.php/zalatw-sprawe/rekrutacja/rekrutacja-przedszkola