Dnia 28 września w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu uczniowie klas IV - VI wzięli udział w grze terenowej. Jej trasa prowadziła wokół Olszowej, a pytania i zadania miały charakter patriotyczny – dotyczyły setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy podchodów mieli również za zadanie przystroić się w tym dniu w barwy biało – czerwone. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami. Dzielnie przeszli przygotowaną trasę i nie zniechęciła ich ani jej długość (ponad 4 km), ani trudne pytania związane z historią naszego kraju. Zajęcia w terenie były jednym z zadań przygotowanych przez naszą szkołę w ramach projektu „Niepodległa”, który będzie realizowany przez cały rok szkolny 2018/2019.