W roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizacji założeń Programu Preorientacji Zawodowej, dzieci w oddziale przedszkolnym będą poznawać świat zawodów i rynek pracy. W programie uwzględniono cztery obszary celów szczegółowych - jednolitych z obszarami wszystkich programów zestawu, które wyznaczają treści programowe orientacji zawodowej. W miesiącu październiku odbyły się dwa spotkania. Gościliśmy fotografa oraz asystentkę dentysty.