30 października uczniowie pierwszej klasy przybyli do szkoły wraz z Rodzicami aby złożyć uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 24-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom Pasowania na Ucznia. Dzieci rozpoczęły uroczystość polonezem. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała pani dyrektor szkoły Iwona Piela. Pogratulowała pierwszakom talentów recytatorskich i tanecznych oraz życzyła wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. W uroczystości, wzięła udział Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego, złożyła pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu oraz wręczyła Książeczki Oszczędnościowe. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców, którym serdecznie dziękujemy. Ten dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.