Odpłatność za obiady za kwiecień wynosi: szkoła 48,00zł, przedszkole 54,00zł. Intendentka będzie zbierać w szkole dnia 05 kwietnia 2019 (za miesiąc kwiecień) zbieramy pieniądze na początku miesiąca za dany miesiąc.

Nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.