Opłata za obiady w lutym wynosi 42zł. Tym razem termin zbierania pieniędzy: 18 stycznia 2019r.  

Wpłaty za obiady należy uiszczać do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zamierzamy korzystać z obiadów na nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Opłatę za wydawane posiłki można również dokonać 19-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów w stołówce, (płatne w szkołach, do których uczęszcza uczeń u intendenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za pokwitowaniem).
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.