Obiady będą wydawane od 12 września. Odpłatność za wrzesień wynosi dla przedszkola i szkoły 42,00zł
Intendentka będzie zbierać w szkole dnia 05 września 2019.

Nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.