Odpłatność za obiady w LISTOPADZIE wynosi:
- dla przedszkola 57,00
- dla szkoły 48,00 zł.

Pieniądze należy wpłacać do piątku 15.11.2019 r.
Intendentka, p. Elżbieta Ciapa będzie przyjmować wpłaty w szkole 12 listopada 2019.

Nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.