Odpłatność za obiady w marcu wynosi:
- dla przedszkola 66,00 zł
- dla szkoły 66,00 zł.

Pieniądze należy wpłacać do 15.03.2020 r.TYLKO NA KONTO.

Nie wpłacanie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

Osoby, których dzieci  korzystają z obiadów zobowiązane są uiszczać opłaty do 25 dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr: 69890710212003200059660001 z dopiskiem PSP Olszowa oraz nazwisko imię dziecka.