Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020, które odbędą się w dniach:

·       do 28 lutego 2019r. – składanie zgłoszeń dziecka do klasy I (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

·       od 4 marca do 18 marca 2019r. – składanie wniosków na wolne miejsca o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu)  

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSP w Olszowej w godzinach od 800 do 1400

Druki można pobrać na stronie szkoły: www.pspolszowa.pl