Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021, które odbędą się w dniach:

  •  do 28 lutego 2020r. – składanie zgłoszeń dziecka do klasy pierwszej (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)
  •  od 4 marca do 18 marca 2020r. – składanie wniosków na wolne miejsca o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu)  

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSP w Olszowej w godzinach od 800 do 1400

Druki można pobrać na stronie szkoły: www.pspolszowa.pl