Ósmego marca Pani sołtys Irena Koziołek wraz z Rada Sołecką zorganizowała dla mieszkanek wsi Olszowa poczęstunek z okazji Dnia Kobiet. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili uczniowie PSP w Olszowej, przedstawiając scenkę "Jak to w Olszowie na zollyty się chodziło” oraz umilając czas piosenkami, podaniami w gwarze śląskiej. Uczniowie, którzy wystąpili to: Dawid Rogala, Paweł Proksza, Fabian Lis, Flawia Lis, Klaudia Voight, Oliwia Pastula, Oliwia Jaciuk, Nikola Bialas.