Nasza szkoła przystąpiła do programu - Erasmus+, to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji na okres 2014–2020. Nauczyciele mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową.