Dyrekcja, grono pedagogiczne  oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej serdecznie zapraszają
na misterium męki pańskiej, które odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. o godzinie 16.30  w kościele w Zimnej Wódce.