Dyrektor PSP w Olszowej informuje, że w poniedziałek i wtorek 17 - 18 czerwca lekcje będą odbywały się zgodnie z planem. Lekcje nie będą skrócone.
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19 czerwca. Wszystkie klasy przyjeżdżają do Olszowej.
Msza św. rozpocznie się o godz. 745, następnie przejdziemy do szkoły na uroczysty apel.
Odwóz przewidziany jest na godz. 930.