REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA lub ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Rusza nabór na rok szkolny 2020/2021 do:

  •  Publicznego Przedszkola w Ujeździe i oddziału zamiejscowego w Starym Ujeździe
  •  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Jaryszowie i Olszowej

terminy:
- do 7 lutego 2020 r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 24 lutego do 9 marca 2020 r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

Więcej informacji na stronach internetowych placówek:
https://pprzedszkoleujazd.wixsite.com/ppujazd
http://pspjaryszow.pl
http://pspolszowa.pl
WNIOSKI także do pobrania w placówkach