Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy gminnych przedszkoli oraz żłobka, informuję, że na terenie gminy Ujazd, przedszkola oraz żłobek nie zostaną otwarte do dnia 24 maja.

Dzisiaj odbyłem rozmowę ze wszystkimi dyrektorami ww. placówek. Panie przedstawiły informację o ilości dzieci, które byłyby chętne do powrotu. Jest to bardzo znikomy procent. Pojedyncze osoby, które zadeklarowały chęć oddania dziecka do przedszkoli czy żłobka, jednocześnie uznały, że są w stanie nadal zapewnić swoim pociechom dalszą opiekę.

Omówiliśmy również rzecz najistotniejszą - bezpieczeństwo dzieci oraz ich opiekunów. Jesteśmy w czasie wzrostu liczby zachorowań na Covid-19. Wytyczne, do których musielibyśmy się zastosować, nie gwarantują pełnego zabezpieczenia przed chorobą. W tej sytuacji nie wyobrażam sobie innej decyzji.

Nie chcemy również narażać naszych dzieci na stres i strach związany z uczęszczaniem do żłobka czy przedszkola, który w tym specyficznym czasie bardziej będzie przypominać salę szpitalną, aniżeli miejsce zabaw i nauki.

Jestem w stałym kontakcie z dyrektorami placówek, a za ich pośrednictwem z rodzicami i zapewniam, że nadchodzący czas wykorzystamy do tego, aby jak najlepiej przygotować się do otwarcia tych placówek w czasie gdy będzie to możliwe lub procedury to nakażą.

Z poważaniem
Hubert Ibrom
Burmistrz Ujazdu