Przedszkole nadal pozostaje zamknięte i dzieci nie mają możliwości spędzenia ze sobą czasu ani na wspólnych zajęciach ani na zabawach, nie wspominając o omawianiu i oglądaniu swoich prac plastycznych. Jednak nauka zdalna trwa i grupa 5 i 6 - latków z Zimnej Wódki też dzielnie współpracuje. Oto galeria Grupy Starszaków: