Informujemy, iż decyzją Burmistrza Ujazdu, po konsultacji z dyrektorami jednostek, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi na zmienionych zasadach.

Decyzja Burmistrza Ujazdu ma związek z pandemią COVID-19 i troską o bezpieczeństwo najmłodszych i personelu. Praca przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach musi zostać zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce.

 

OPIEKA WAKACYJNA

ZGŁOSZENIE DZIECKA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW