21 marca to kolejny wyjątkowy dzień w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie młodszych klas witali wiosnę. Wykonali wiosenne nakrycia głowy, przygotowali kolorowe kanapki i  wyprowadzili marzanę żegnając zimę. Następnie wybrali się na poszukiwanie gaika - symbolu wiosny. To był wesoły dzień.

Nasza szkoła przystąpiła do programu - Erasmus+, to program Komisji Europejskiej na rzecz edukacji na okres 2014–2020. Nauczyciele mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową.

Ósmego marca Pani sołtys Irena Koziołek wraz z Rada Sołecką zorganizowała dla mieszkanek wsi Olszowa poczęstunek z okazji Dnia Kobiet. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili uczniowie PSP w Olszowej, przedstawiając scenkę "Jak to w Olszowie na zollyty się chodziło” oraz umilając czas piosenkami, podaniami w gwarze śląskiej. Uczniowie, którzy wystąpili to: Dawid Rogala, Paweł Proksza, Fabian Lis, Flawia Lis, Klaudia Voight, Oliwia Pastula, Oliwia Jaciuk, Nikola Bialas.

W czwartek 28 lutego uczniowie PSP w Olszowej wraz z przedszkolakami zorganizowali uroczyste obchody urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji dzieci przygotowały program artystyczny, który zawierał przekaz historyczny nawiązujący do Wielkiej Emigracji. Wiązała się ona z utratą ojczyzny. Te akcenty odnajdujemy w najpiękniejszych utworach Chopina, które dodawały otuchy tym wszystkim, którzy żyli na emigracji i tym którzy pozostali w kraju.

28.02.2019 w oddziale przedszkolnym w Olszowej odbył się Balik karnawałowy połączony z obchodami „tłustego czwartku”. Dzieci w pięknych strojach wykonały korowód ostatkowy oraz zapoznały się z historią zwyczajów ostatkowych.