Serdecznie zapraszamy Rodziców na wywiadówki, które odbędą się 22 listopada 2018r.
Klasy IV-VI spotykają się z wychowawcami w Olszowej o godz. 1600, klasy I-II w Zimnej Wódce o godz. 1700.

Wcześniej odbędzie się spotkanie trójek klasowych w Olszowej o godz. 1530.

Opłata za obiady w grudniu wynosi 33zł.

Wpłaty za obiady należy uiszczać do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zamierzamy korzystać z obiadów na nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Opłatę za wydawane posiłki można również dokonać 19-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów w stołówce, (płatne w szkołach, do których uczęszcza uczeń u intendenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za pokwitowaniem).
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.

Wyjątkowy nastrój panował w naszej szkole w piątek 9 listopada. Tego dnia wszyscy uczniowie ubrali się w galowe odświętne stroje, nie zabrakło również biało – czerwony kotylionów. Na sali pojawiły się piękne, patriotyczne dekoracje oraz wystawa wykonanych przez dzieci lapbooków poświęconych wielkim Polakom urodzonym na Opolszczyźnie. W tak podniosłej atmosferze czciliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęliśmy krótkim filmem, który przybliżył uczniom historię naszej Ojczyzny i dramatyczne lata, kiedy utraciliśmy wolność. Następnie dzieci wykonywały prace pod hasłem „Kartka urodzinowa dla Polski”. Redagowały dla Ojczyzny wyjątkowe, z serca płynące życzenia. Kolejnym punktem programu był międzyklasowy quiz wzorowany na telewizyjnym programie „Kocham Cię, Polsko!”. Tu trzeba było się wykazać nie tylko szeroką wiedzą historyczną, ale również zręcznością i szybkością. Punktualne o godzinie 11.11 na sali zapanowała przejmująca cisza.

31.10.2018r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zalesiu Śl. odbył się Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 5: Nikola Białas oraz Natalia Płachetka.
Repertuar który zaprezentowały, nawiązywał tematycznie do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Występ był bardzo udany oraz na wysokim poziomie artystycznym.

30 października uczniowie pierwszej klasy przybyli do szkoły wraz z Rodzicami aby złożyć uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 24-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom Pasowania na Ucznia. Dzieci rozpoczęły uroczystość polonezem. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała pani dyrektor szkoły Iwona Piela. Pogratulowała pierwszakom talentów recytatorskich i tanecznych oraz życzyła wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. W uroczystości, wzięła udział Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego, złożyła pierwszakom gorące gratulacje w tym, jakże ważnym dla nich dniu oraz wręczyła Książeczki Oszczędnościowe. Na zakończenie zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie i dzieci udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców, którym serdecznie dziękujemy. Ten dzień na pewno pozostanie na długo w pamięci każdego pierwszaka.