Ogromny apel do wszystkich uczniów. To nie są ferie. To jest czas kwarantanny, która ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Nie wolno powielić włoskiego błędu. Tam duża część młodzieży potraktowała brak zajęć jako okazję do zabawy i spotkań towarzyskich, przyczyniając się do lawinowego przyrostu zakażeń.

Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi do niezbędnego minimum.

Życie towarzyskie przenieście do internetu, a lekarstwem na nudę niech będą książki, hobby lub prace domowe.

Burmistrz Ujazdu informuje, iż decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego  wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki na terenie gminy Ujazd zostaną zamknięte w terminie od 16 marca do 25 marca 2020r.

Ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, w dniu jutrzejszym i w piątek placówki będą otwarte, aby zapewniać opiekę uczniom. W tych dniach zajęć lekcyjnych nie będzie.

Od dnia 12 marca zwieszone zostaną również do odwołania wszystkie zajęcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe jak również w świetlicach wiejskich na terenie całej gminy Ujazd.

                                                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu
   Hubert Ibrom

 

W poniedziałek 9.03.2020 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję brać udział w bardzo ciekawych i niezwykłych zajęciach fizyczno-chemicznych pt. "Naukowa epidemia, czary mary i alchemia". Ten niecodzienny pokaz eksperymentów i doświadczeń zaprezentowali animatorzy z grupy "ZAELEKTRYZOWANI". Wszystkie eksperymenty nasi uczniowie oglądali z wielkim zaciekawieniem. Jednak najbardziej zachwyceni byli wtedy, kiedy sami mogli aktywnie uczestniczyć w pokazie, asystując animatorom. Wiele śmiechu i entuzjazmu wywołała atrakcja z helem. Zajęcia te były świetną zabawą połączoną jednocześnie z nauką.

Pod koniec 2019 roku nasza szkoła pozyskała prawie 75 tys. zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 0,4% rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej.
Z otrzymanych pieniędzy zakupione zostały interaktywne laboratoria, które będą wykorzystane na lekcjach fizyki i chemii w klasach siódmych i ósmych. Niewątpliwie wyposażenie tych pracowni sprawia, że będą one jedne z najbardziej nowoczesnych w okolicy. Całe laboratorium zarówno z fizyki i z chemii składa się z bezprzewodowych czujników oraz interaktywnego monitora. Dzięki czujnikom uczniowie będą mogli samodzielnie przeprowadzać doświadczenia oraz różnego rodzaju badania. Wyniki będą zbierane, prezentowane i analizowane za pomocą odpowiedniego oprogramowania, zainstalowanego na tablecie lub smartfonie. Ponadto dzięki wizualizerowi będzie można uatrakcyjnić inne lekcje np.: biologię, geografię, historię czy też muzykę i plastykę.

Z pozyskanych środków zostało również zakupionych 15 tabletów, które już teraz są wykorzystywane przez uczniów klasy V i VI. Uczniowie podczas lekcji mogą korzystać z zasobów z internetu wyszukując potrzebne informacje dotyczące omawianego tematu lub w celach utrwalających - rozwiązując testy i zadania online.

Odpłatność za obiady w marcu wynosi:
- dla przedszkola 66,00 zł
- dla szkoły 66,00 zł.

Pieniądze należy wpłacać do 15.03.2020 r.TYLKO NA KONTO.

Nie wpłacanie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

Osoby, których dzieci  korzystają z obiadów zobowiązane są uiszczać opłaty do 25 dnia każdego miesiąca przelewem na konto nr: 69890710212003200059660001 z dopiskiem PSP Olszowa oraz nazwisko imię dziecka.