Dnia 13.01.2019r. dzieci z PSP w Olszowej współuczestniczyly w 27 finale WOŚP w Ujeździe, prezentując program artystyczny. Zaangażowani uczniowie: Dawid Rogala, Paweł Proksza, Fabian Lis, Flawia Lis, Oliwia Jaciuk, Oliwia Pastula, Natalia Plachetka, Nikola Bialas, Klaudia Foight. Koordynatorem działań była Anna Kwas. Dziękujemy rodzicom za pomoc i współprace.

 

Opłata za obiady w lutym wynosi 42zł. Tym razem termin zbierania pieniędzy: 18 stycznia 2019r.  

Wpłaty za obiady należy uiszczać do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zamierzamy korzystać z obiadów na nr konta bankowego BS Leśnica oddział Ujazd 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001.
Opłatę za wydawane posiłki można również dokonać 19-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z obiadów w stołówce, (płatne w szkołach, do których uczęszcza uczeń u intendenta Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe za pokwitowaniem).
Nieobecności dzieci na obiadach należy zgłaszać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 77 4637723 lub 692 986 282 od godz. 7.30 do godz. 9.00.

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy wam radości,

aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było!

 

W niedzielę 16 grudnia w świąteczną atmosferę Bożego Narodzenia wprowadzili nas uczniowie klasy I i II, którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe.  Przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Przedstawienie opowiadało historię Bożego Narodzenia z perspektywy przeciętnego polskiego domu. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence, mamy i taty z dziećmi oraz kota i psa. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością.

Do naszej szkoły Mikołaj przybył już 5 grudnia. Serdecznie go powitaliśmy piosenkami, występami i obietnicami dobrego sprawowania się również w przyszłym roku. Podziękowaliśmy za prezenty i wyruszyliśmy do Kędzierzyna do kina Helios na wspaniałe filmy ufundowane przez Radę Rodziców. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. DZIĘKUJEMY!
Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z uczniami szkoły klas 4-6 również witali Mikołaja. Idea spotkania była powiązana z niesieniem pomocy potrzebującym. Uczniowie przygotowali przedstawienie w oparciu o baśń Andersena "Dziewczynka z zapałkami" oraz pantomimę obrazującą wyższość uczuć nad rzeczami materialnymi. Przedszkolacy zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce świątecznej. Upiekli także pyszne mikołajkowe pierniczki, które zostały sprezentowane rodzicom.