Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

W tym roku święto naszych Babć i Dziadków obchodziliśmy w szkole 25 stycznia. Zaproszeni goście, kochane Babcie i kochani Dziadkowie, licznie przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. Były występy wokalne, taneczne i recytatorskie. Mali artyści z przejęciem prezentowali swoje umiejętności, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, wyczarowany przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…

Rusza nabór do:

·         oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszowej oraz oddziałów przedszkolnych w szkole filialnej w Zimnej Wódce na rok szkolny 2019/2020 terminy:

- do 7 lutego 2019r. – składanie DEKLARACJI o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
- od 15 lutego do 1 marca 2019r. – rekrutacja na wolne miejsca, składanie WNIOSKÓW w sekretariacie PSP w Olszowej

http://www.gzoujazd.pl/index.php/zalatw-sprawe/rekrutacja/rekrutacja-przedszkola

·          klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020, które odbędą się w dniach:

- do 28 lutego 2019 r. – składanie zgłoszeń dziecka do klasy I (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)

- od 4 marca do 18 marca 2019r. – składanie wniosków na wolne miejsca o przyjęcie dziecka do szkoły (dotyczy dzieci spoza obwodu)

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie PSP w Olszowej w godzinach od 730 do 1430

Druki można pobrać na stronie szkoły: www.pspolszowa.pl w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkoły

http://www.gzoujazd.pl/index.php/zalatw-sprawe/rekrutacja/rekrutacja-szkola

W poniedziałek 21.01.2019 roku obchodziliśmy w oddziale przedszkolnym w Olszowej Święto Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały piękny program artystyczny, po obejrzeniu którego dziadkowie udali się na poczęstunek. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości.

16.01.2019r. gościliśmy w przedszkolu w Olszowej policjantów, którzy zademonstrowali sprzęt używany podczas akcji, a także zapoznali dzieci z zasadami bezpiecznej zabawy na co dzień oraz podczas ferii zimowych.