Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych dla klas I – III

Miesiąc Uroczystość impreza – forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
wrzesień

Dzień Chłopaka

Sprzątanie Ziemi

Europejski Dzień Języków Obcych

B. Mierzowska

Wychowawcy klas

M. Żarczuk,
E. Gajda

30.09.2019

20.09.2019

30.09.2019

październik

Pasowanie na ucznia

 

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Papieski

SKO

M. Osadnik,
B. Mierzowska
K. Nikratowicz

M. Żarczuk

Anna Dziergas

Małgorzata Osadnik

21.10.2019 Przeniesiono na 21.11.2019

11.10.2019

17.10.2019

24.10.2019 Przeniesiono na 21.11.2019

 listopad

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Andrzejki

 

Światowy Dzień Tolerancji
i Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

 

M. Żarczuk

 

M. Osadnik
K. Nikratowicz

08.11.2019


29.11.2019


21.11.201927.11.2019

 

 grudzień

Spotkanie ze Św. Mikołajem, wyjazd do kina/teatru

 

Klasowe spotkania opłatkowe- wspólne kolędowanie

A. Dziergas,
M. Osadnik

 

Wychowawcy klas

05.12.2019

 

20.12.2019

 styczeń  

Dzień Babci i Dziadka

 

M. Osadnik,
B. Mierzowska,
M. Żarczuk

 

23.01.2020

 luty Balik Przebierańców Wychowawcy klas 06.02.2020
 marzec Pierwszy Dzień Wiosny Wychowawcy klas 21.03.2020
 kwiecień

Misterium wielkanocne


Dzień Ziemi

M. Żarczuk,
A. Dziergas
G. Matuszek

M. Żarczuk

29.03.2020


23.04.2020

maj

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wycieczka szkolna

 

Dni Książki / udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam…”

Dzień Mamy i Taty

Wychowawcy klas

M. Osadnik

 

M. Osadnik

 

M. Osadnik,
B. Mierzowska,
M. Żarczuk

30.04.2020

25 – 29.05.2020

 

maj/czerwiec

 

 

22.05.2020

czerwiec

Zakończenie roku szkolnego

Pożegnanie klasy III

L. Wiśnia,
B. Mierzowska

26.06.2020

23.06.2020

Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych dla klas V – VI

Miesiąc Uroczystość impreza – forma realizacji Osoby odpowiedzialne Termin
wrzesień

Dzień Chłopaka

Wycieczka do Bierkowic w ramach projektu „4 COOLtura”

 

Europejski Dzień Języków Obcych

J. Olbrych,
L. Wiśnia


Wychowawcy klas

B. Konior,
E. Gajda

30.09.2019

 

26.09.2019

30.09.2019

październik

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Międzynarodowy Dzień Muzyki

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Międzyszkolny bieg z okazji 50-lecia PSP w Olszowej

Dzień Papieski

Uroczyste obchody z okazji 50-lecia PSP w Olszowej - festyn

SKO

J. Olbrych, SU

 

A. Kwas

 

J. Olbrych
L. Wiśnia

 

T. Antosiak

 

A. Dziergas

 

Wszyscy nauczyciele

 

G. Matuszek

03.10.2019

 

 1.10.2019

 

11.10.2019

 

15.10.2019

 

17.10.2019

 

19.10.2019

 

24.10.2019

listopad

Rocznica Odzyskania Niepodległości

Andrzejki

 

Światowy Dzień Tolerancji
i Dzień Praw Dziecka

Światowy Dzień Pluszowego Misia

L. Wiśnia
J. Olbrych


L. Wiśnia
J. Olbrych

 

 

L. Wiśnia
J. Olbrych

 L. Wiśnia
J. Olbrych

 

08.11.2019


22.11.2019


21.11.201927.11.2019

 

 grudzień

Spotkanie ze Św. Mikołajem, wyjazd do kina/teatru

Jasełka

Klasowe spotkania opłatkowe- wspólne kolędowanie

 

Wigilia dla starszej grupy wiekowej, dzień kolęd w różnych językach

A. Dziergas
G. Matuszek
E. Gajda

 

A. Dziergas
L. Wiśnia,
J. Olbrych

 

E. Gajda
L. Wiśnia
J. Olbrych

06.12.2019

grudzień

 

 

20.12.2019

 styczeń  

Zabawa karnawałowa

 

L. Wiśnia
J. Olbrych

 

16.01.2020

 luty Dzień Patrona Szkoły M. Tomaszek 06.02.2020
 marzec Pierwszy Dzień Wiosny

G. Matuszek
T. Antosiak

21.03.2020
 kwiecień

Dzień Ziemi

 

J. Olbrych
G. Matuszek

22.04.2020

maj

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Wycieczka szkolna

 

Dni Książki / udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam…”

Dzień Mamy i Taty

E. Gajda
M. Tomaszek

 

L. Wiśnia
J. Olbrych

 

M. Osadnik
L. Wiśnia

 

M. Osadnik,
B. Mierzowska,
M. Żarczuk

30.04.2020

 

25 – 29.05.2020

 

maj/czerwiec

 

 

22.05.2020

czerwiec

Zakończenie roku szkolnego-pożegnanie klasy VI

L. Wiśnia,
B. Mierzowska

26.06.2020