Kalendarz roku szkolnego:

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2017r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017r.
3 Ferie zimowe: 15 – 28 stycznia 2018r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2017r. (środa)

01.05.2018r. (wtorek)

03.05.2018r. (czwartek)

31.05.2018r. (czwartek) 

8. Rekolekcje 15 – 17 listopada 2017r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca 2018r.
10. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.