Kalendarz roku szkolnego:

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018r.
3 Ferie zimowe: 28 stycznia – 10 lutego 2019r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

01.11.2018r. (czwartek)

01.05.2019r. (środa)

03.05.2019r. (piątek)

20.06.2019r. (czwartek) 

8. Rekolekcje 14 – 16. 11 2018 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019r.
10. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.
11 Dni wolne od zajęć edukacyjnych z puli dyrektora szkoły 2. 11.2018 (piątek), 2.01.2019 (środa), 17.04.2019 (środa), 30.04.2019 (wtorek), 2.05.2019 (czwartek)