Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Rodzaj zajęć Termin realizacji Klasa/liczba uczniów Imię i nazwisko prowadzącego
Szkoła w Olszowej
1. Zajęcia wspomagające rozwój uczniów w zakresie j. polskiego Poniedziałek 13.40 – 14.25 IV L. Wiśnia
2 Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze Poniedziałek 13.40 – 14.25 V J. Olbrych
3 Zajęcia rozwijające zdolności językowe (j. niemiecki) Wtorek 13.40 – 14.25 IV E. Gajda
4 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Poniedziałek 13.40 – 14.25 IV - V M. Tomaszek
5 Zajęcia wspomagające rozwój uczniów w zakresie matematyki Czwartek 7.30 – 8.00 VI M. Tomaszek
6. Zajęcia logopedyczne Wtorek 13.40 – 14.25 IV Izabela Napieracz
Szkoła filialna w Zimnej Wódce
7 Zajęcia rozwijające zdolności plastyczne i manualne Czwartek 12.45 – 13.30 I – II B. Mierzowska
8 Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne Wtorek 12.45 – 13.30 I – II J. Olbrych
9 Zajęcia wspomagające rozwój uczniów w zakresie j. polskiego i matematyki Czwartek 12.45 – 13.30 I M. Żarczuk
10 Gimnastyka korekcyjna Wtorek 12.45 – 13.30 I – II M. Żarczuk
11 Zajęcia logopedyczne Środa 12.30 – 13.15 I Izabela Napieracz
12 Zajęcia logopedyczne Piątek 12.30 – 13.15 Oddział „0” Izabela Napieracz