Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Rodzaj zajęć Termin realizacji Klasa/liczba uczniów Imię i nazwisko prowadzącego
Szkoła w Olszowej
1. Zajęcia rozwijające kreatywność uczniów poniedziałek 800 – 845 VI E. Gajda
2. Zajęcia wspomagające rozwój uczniów w zakresie jęz. polskiego poniedziałek 1340 -1425 V L. Wiśnia
3. Zajęcia wspomagające rozwój uczniów w zakresie matematyki poniedziałek 1340 - 1425 IV I.Piela
4. Zajęcia rozwijające zdolności językowe (język niemiecki) wtorek 1340 - 1425 IV E. Gajda
5.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

wtorek 1340 – 1425 OP J. Olbrych
6.

Zajęcia artystyczne

środa 800 – 845 VI J. Olbrych
7. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze środa 1330 - 1425 IV G. Matuszek
8.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

środa 1300 - 1345 OP I.Napieracz
9. Zajęcia logopedyczne

poniedziałek 1300 -1345

czwartek 1300 -1345

(co drugi tydzień)

OP I.Napieracz
10. Zajęcia muzyczno-taneczne

listopad – 4 godz.

marzec – 4 godz.

IV-VI A. Kwas
Szkoła filialna w Zimnej Wódce
10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne poniedziałek 1245 –1330 I-III B. Mierzowska
11.

Gimnastyka korekcyjna

poniedziałek 1245 –1330 I-III M. Żarczuk
12. Zajęcia wspomagające rozwój w zakresie edukacji wczesnoszkolnej wtorek 1245 – 1330 I B. Mierzowska
13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wtorek 1245 – 1330 I-III J. Olbrych
14. Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze wtorek 1245 – 1330 I-III M. Osadnik
15. Zajęcia wspomagające rozwój w zakresie edukacji wczesnoszkolnej środa 1330 - 1425 IIIB J. Olbrych
16. Zajęcia rozwijające kompetencje czytelnicze środa 1345 – 1425 I-III M. Osadnik
17.

Zajęcia logopedyczne

czwartek 1245 – 1330 I-III S. Małota
18. Zajęcia wspomagające rozwój w zakresie edukacji wczesnoszkolnej piątek 1245 – 1330 IIIA M. Żarczuk
19. Zajęcia logopedyczne

piątek 1300 -1345

OP I.Napieracz