Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 3 oddziały

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Anna Kwas
Klasa V mgr Julita Olbrych
Klasa VI mgr Lucyna Wiśnia

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 4 oddziały

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Izabela Napieracz
Oddział przedszkolny klasa "0" mgr Natalia Niedworok
Klasa I Małgorzata Osadnik
Klasa II mgr Małgorzata Żarczuk
Klasa III mgr Brygida Mierzowska