Drodzy Rodzice, zapraszamy na spotkania wywiadowcze, które odbędą się dla wszystkich uczniów na platformie Microsoft Teams.  Każda klasa spotyka się z wychowawcą 19 listopada i ma przypisaną swoją godzinę.

Klasa I godz. ............. 1600
Klasa II godz. ............ 1620
Klasa III godz. .......... 1640
Klasa IV godz. ........... 1700
Klasa VI godz. ........... 1720
Klasa VII godz. .......... 1740

10 listopada punktualnie o godz. 11:11 uczniowie, przedszkolaki i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. Nasza szkoła wraz z ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne wzięła udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”.

Dnia 6 listopada 2020r. pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów naszej szkoły. W uroczystości wzięła udział pani dyrektor Iwona Piela. która wielkim ołówkiem dokonała aktu pasowania na ucznia i wręczyła pamiątkowe dyplomy. Dzieci pięknie zaprezentowały przygotowaną część artystyczną, a całe wydarzenie zostało nagrane i przesłane rodzicom, którzy niestety nie mogli w niej uczestniczyć ze względu na obostrzenia epidemiologiczne wywołane pandemią koronawirusa.
Życzymy pierwszakom powodzenia i sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone będzie zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VII.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Więcej informacji w linku: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne.