REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA lub ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Odpłatność za obiady w lutym: szkoła - 60zł, przedszkole - 60zł  

NR KONTA: BS Leśnica    69 8907 1021 2003 2000 5966 0001

NR TELEFONU DO INTENDENTKI: 692986282

GODZINY PRACY INTENDENTKI: Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500 

Intendent PSP w Ujeździe

Gmina Ujazd realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Celem projektu pn. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w ośrodkach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Ujazd (oddział przedszkolny w Olszowej, Zimnej Wódce, Jaryszowie, Sieroniowicach, Balcarzowicach) poprzez realizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycielek wychowania przedszkolnego, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej oraz doposażenie i dostosowanie placówki do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu realizowane będą dodatkowe zajęcia z kodowania i robotyki, zajęcia z elementami arteterapii, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia ruchowe. Grupa docelowa to dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat z 5 oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Ujazd. Łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 75 dzieci (38 dziewczynek, 37 chłopców).