Odpłatność za obiady w marcu: szkoła - 69zł, przedszkole - 69zł  

Pieniądze należy wpłacać do 12.03.2021 r.

TYLKO NA KONTO. BS Leśnica 69 8907 1021 2003 2000 5966 0001

Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

 

NR TELEFONU DO INTENDENTKI: 692986282

GODZINY PRACY INTENDENTKI: Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500 

Intendent PSP w Ujeździe