29 października klasy młodsze wyruszyły na cmentarz w Zimnej Wódce aby przed Uroczystością Wszystkich Świętych złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie powstańców śląskich. W 1921r. pochowano tutaj we wspólnej mogile dwóch nieznanych powstańców, którzy polegli podczas walk w III powstaniu śląskim. W tym roku obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia.

III powstanie śląskie – wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921r. i trwało do 5 lipca 1921r. – ostatnie, najdłużej trwające i najkrwawsze ze śląskich zrywów, które doprowadziło do przyłączenia do Polski dużej części Górnego Śląska.
Powstanie to było jedną z pięciu polskich insurekcji zakończonych sukcesem. Wraz z dwoma powstaniami wielkopolskimi: z 1806r.z lat 1918–1919, powstaniem sejneńskim z 1919r. oraz II powstaniem śląskim z 1920r. jest zaliczane do zwycięskich powstań narodowych w historii Polski. W trakcie III powstania śląskiego doszło do dwóch dużych bitew w rejonie Góry św. Annypod Olzą. ODDAJEMY CZEŚĆ POLEGŁYM POWSTAŃCOM.