Początek listopada to w naszej tradycji czas refleksji i zadumy nad przemijaniem. Czas wspomnień o tych, którzy odeszli, zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii naszego kraju i regonu. W tym roku społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy swoją postawą i patriotyzmem zmieniali losy naszego kraju. Najstarsi uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego udali się na cmentarz, gdzie odwiedzili groby powstańcze i żołnierskie. Złożyli na nich kwiaty i zapalili znicze. W kontekście przemijania, wspomnień i refleksji chętni uczniowie wykonywali prace plastyczne. Niektórzy przynieśli do szkoły rodzinne pamiątki. Z wykonanych prac i przyniesionych przedmiotów w przyszłym tygodniu zostanie zorganizowana wystawa.