5 listopada odbyło się pierwsze w historii naszej gminy posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Radni zostali wybrani w demokratycznych wyborach 21 października. Cieszymy się, że zasiedli w niej również uczniowie naszej szkoły: Natalia Płachetka, Nikola Białas, Paweł Proksza i Dawid Lebok. Na inauguracyjnym posiedzeniu w obecności Pana Burmistrza, przedstawicieli urzędu i szkół radni złożyli uroczyste ślubowanie oraz dokonali wyboru prezydium. Przewodniczącą została Dominika Muskała, funkcję zastępcy przewodniczącego będzie pełniła Natalia Płachetka, a sekretarza Emilia Bartodziej. Nowej radzie gratulujemy, życzymy owocnej współpracy oraz wielu kreatywnych poddanych realizacji pomysłów.