Dyrektor szkoły i wychowawca klasy I serdecznie zapraszają przyszłorocznych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na spotkanie zapoznawcze do szkoły filialnej w Zimnej Wódce w poniedziałek 6 czerwca 2022r. o godzinie 16.00.