23 czerwca na uroczystej sesji nagrodzeni zostali najlepsi uczniowie z terenu Gminy Ujazd. W tym roku padł rekord – przyznano 61 stypendiów Burmistrza. Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe zdobyło 14 uczniów naszej szkoły. Stypendium naukowe uzyskała Emilia Wilczek, stypendia artystyczne zostały przyznane Agacie Michalskiej i Natalii Płachetce. Stypendium sportowe uzyskały: Paulina Proksza, Julia Bartek, Agata Bartek, Alicja Dembończyk, Natalia Musiał, Dorota Matuszek, Flawia Lis, Oliwia Jaciuk, Marianna Rudner, Natalia Prusko i Olivia Trepisor. Podczas uroczystej gali zostali również wyróżnieni najlepsi absolwenci. Znalazły się wśród nich również dwie uczennice z naszej szkoły, które zdobyły wyróżnienie specjalne za wzorowe zachowanie i najwyższą spośród wszystkich wyróżnionych średnią ocen. Jesteśmy bardzo dumni z Waszych sukcesów, dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły i życzymy powodzenia oraz dalszych osiągnięć.