Ósmego września naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Policji. Policjant zwracał uwagę na nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu, rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w szkole oraz podczas drogi do szkoły. Przypomniał najmłodszym uczniom jakie obowiązują ich przepisy i zasady - gdzie i kiedy można przejść przez jezdnię, a także jak się bezpiecznie zachować na drodze kiedy nie ma wyznaczonego przejścia. Przestrzegał również przed rozmowami z nieznajomymi oraz wsiadaniem z nimi do samochodu. Dziękujemy za pouczającą lekcję bezpieczeństwa.