Zarządzeniem Burmistrza Ujazdu Nr 0050.402.2022 z dnia 30 listopada 2022 r., na podstawie złożonych wniosków dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, ustala się w roku szkolnym 2022/2023 terminy przerw pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd: link