Drukuj

Odpłatność za obiady w październiku: szkoła - 66zł, przedszkole - 63zł    

Pieniądze należy wpłacać do 11.10.2020 r.

Nie wpłacenie pieniędzy w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy jedzących obiady.

NR KONTA: BS Leśnica    69 8907 1021 2003 2000 5966 0001

NR TELEFONU DO INTENDENTKI: 692986282

GODZINY PRACY INTENDENTKI: Od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500 

Intendent PSP w Ujeździe