Informujemy, iż decyzją Burmistrza Ujazdu, po konsultacji z dyrektorami jednostek, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) będą funkcjonowały i sprawowały opiekę nad dziećmi na zmienionych zasadach.

Decyzja Burmistrza Ujazdu ma związek z pandemią COVID-19 i troską o bezpieczeństwo najmłodszych i personelu. Praca przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach musi zostać zorganizowana w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa i zapewnić dzieciom oraz pracownikom bezpieczne warunki pobytu w placówce.

 

OPIEKA WAKACYJNA

ZGŁOSZENIE DZIECKA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW 

Szanowni Państwo, Rodzice dzieci uczęszczających do szkół (klas 1-3), przedszkoli oraz żłobka na terenie Gminy Ujazd,

podjąłem, po konsultacji z dyrektorami, decyzję o reaktywacji od 25 maja zajęć opiekuńczo- wychowawczych w szkołach, przedszkolach oraz żłobku.

Panująca sytuacja epidemiczna narzuciła jednak reżim sanitarny, który musi być przestrzegany i który wymusił zmiany organizacyjne w tych placówkach.

Pierwszy krok, to diagnoza – zbadanie rzeczywistego zainteresowania rodziców powrotem ich dziecka do danej placówki.

Dlatego też, w najbliższym czasie dyrektorzy skontaktują się z każdym rodzicem z prośbą o określenie się w tej kwestii.

Drugi krok, to dostosowanie pomieszczeń/klas, w których przebywać będą dzieci/uczniowie do wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Należy indywidualnie rozpatrzyć możliwości przestrzenne i kadrowe każdej placówki, tak by stworzyć bezpieczną przestrzeń dla każdego dziecka i pracownika.
I to zostało już uczynione.

Jeśli chodzi o maksymalną liczę dzieci, którą można przyjąć, (mając na uwadze powyższe uwarunkowania), to sytuacja wygląda następująco:

PSP OLSZOWA

- Oddział Przedszkolny w Zimnej Wódce może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia.

- Oddział Przedszkolny w Olszowej może przyjąć maksymalnie 5 dzieci w godzinach od 8.00-13.00 bez wyżywienia.

- klasy 1-3:
Szkoła filialna w Zimnej Wódce maksymalnie może przyjąć 11 uczniów podzielonych na trzy grupy: dwie grupy po troje dzieci i jedna grupa licząca maksymalnie pięcioro uczniów.
W szkole zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.00 do 12.30 dla uczniów, których oboje rodzice pracują.
Placówka zapewnia dowóz. Brak wyżywienia.
W klasach 1-3 w dalszym ciągu będzie kontynuowane zdalne nauczanie.

W przypadku większego zainteresowania, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka, przedszkola czy szkoły będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzice o przyjęciu dzieci do swoich placówek zostaną powiadomieni telefonicznie, najpóźniej do piątku - 22 maja.

Szczegółowy sposób sprawowania opieki nad dziećmi określi dyrektor każdej placówki.

Rodzice, którzy będą zdecydowani wysłać swoje dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły muszą się liczyć z tym, że zgodnie z wytycznymi GIS, w każdej placówce będą przestrzegane obostrzenia związane z reżimem sanitarnym, tj:

- dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki zabawek,
- z sali/klasy zostaną usunięte przedmioty i sprzęty których nie można skutecznie dezynfekować (dekoracje/gazetki, dywan, pluszaki, puzzle, drobne zabawki itp.),
- opiekunowie/nauczyciele będą zachowywać dystans społeczny min. 1,5 metra,
- dzieci również będą musiały zachować bezpieczny dystans między sobą,
- nie będą organizowane wyjścia poza teren placówki, a na placu zabaw będą wyznaczone miejsca, w których dzieci będą mogły się bawić.

Szanowni Rodzice, przemyślcie dokładnie swoją decyzję!

Burmistrz Ujazdu

Przedszkole nadal pozostaje zamknięte i dzieci nie mają możliwości spędzenia ze sobą czasu ani na wspólnych zajęciach ani na zabawach, nie wspominając o omawianiu i oglądaniu swoich prac plastycznych. Jednak nauka zdalna trwa i grupa 5 i 6 - latków z Zimnej Wódki też dzielnie współpracuje. Oto galeria Grupy Starszaków: