Przypominamy, że do 30 września należy złożyć do szkoły deklarację wyboru języka obcego nowożytnego, zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.