Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

24.05.2022r. godzina 9.00       j. polski
25.05.2022r. godzina 9.00       matematyka
26.05.2022r. godzina 9.00       j. obcy nowożytny