Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej –  oddziały

Nazwa oddziału  Wychowawca
Oddział przedszkolny  Anna Kwas
Klasa IV  Tomasz Antosiak
Klasa VI  Julita Olbrych
Klasa VII  Lucyna Wiśna

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 5 oddziałów

Nazwa oddziału  Wychowawca
Oddział przedszkolny  Izabela Napieracz
Klasa I  Brygida Mierzowska
Klasa II  Małgorzata Osadnik
Klasa III  Małgorzata Żarczuk