Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2017/2018:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 4 oddziały

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Anna Kwas
Klasa IV mgr Lucyna Wiśnia
Klasa V mgr Ewelina Gajda
Klasa VI mgr Iwona Piela

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 5 oddziałów

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Izabela Napieracz
Oddział przedszkolny mgr Sandra Małota
Klasa I mgr Brygida Mierzowska
Klasa IIIa mgr Małgorzata Żarczuk
Klasa IIIb mgr Julita Olbrych