Wykaz Innowacji realizowanych w roku szkolnym 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej w Olszowej

 Lp.  Tytuł innowacji  Autor
 1.  Bawimy się matematyką - Math is cool. Zadania w angielskiej wersji językowej.
 mgr Małgorzata Żarczuk
 2.  Bądź kreatywny! zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne.  mgr Lucyna Wiśnia
 3.  Rozwijanie zdolności matematycznych w klasie V.  mgr Iwona Piela
 4.  Na scenę, gotowi, start! Rozwijamy swoje talenty. Jesteśmy świadomymi Europejczykami.
 mgr Ewelina Gajda
 5.  Zaczarowany świat bajek - udział w międzynarodowym projekcie.
 mgr Anna Kwas, mgr Julita Olbrych
 6.  Muzykobusem przez 50 lat - rozwijanie świadomości międzykulturowej.
 mgr Anna Kwas, mgr Ewelina Gajda