Kalendarz roku szkolnego:

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2020r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020r.
3 Ferie zimowe: 18 – 31 stycznia 2021r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 1 - 6 kwietnia 2021r.
5. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)

11.11.2020r. (środa)

06.01.2021r. (środa)

03.05.2021r. (poniedziałek)

03.06.2021r. (czwartek) 

8. Rekolekcje 13 – 15. 11 2019 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021r.
10. Ferie letnie 26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.
11 Dni wolne od zajęć edukacyjnych z puli dyrektora szkoły

14.10.2020 (środa)
02.11.2020 (poniedziałek)
04-05.01.2021 (poniedziałek - wtorek)
04.06.2021 (piątek)