Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach.

Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 5 oddziałów

 Nazwa oddziału  Wychowawca
 Oddział przedszkolny  Anna Kwas
 Klasa IV  Grzegorz Matuszek
 Klasa V  Tomasz Antosiak
 Klasa VII   Julita Olbrych
 Klasa VIII  Lucyna Wiśnia

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 4 oddziały

 Nazwa oddziału  Wychowawca
 Oddział przedszkolny  Izabela Napieracz
 Klasa I  Małgorzata Żarczuk
 Klasa II  Brygida Mierzowska
 Klasa III  Małgorzata Osadnik