Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 3 oddziały

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Anna Kwas
Klasa IV mgr Grzegorz Matuszek
Klasa V mgr Tomasz Antosiak
Klasa VII mgr Julita Olbrych
Klasa VIII mgr Lucyna Wiśnia

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 5 oddziałów

Nazwa oddziału Wychowawca
Oddział przedszkolny mgr Izabela Napieracz
Klasa I mgr Małgorzata Żarczuk
Klasa II mgr Brygida Mierzowska
Klasa III Małgorzata Osadnik