Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

L.p. Rodzaj zajęć Termin realizacji Klasa/liczba uczniów Imię i nazwisko prowadzącego
Szkoła w Olszowej
1 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Wtorek 8.00 – 8.45 V - VI Lucyna Wiśnia
5 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Wtorek 8.00 – 8.45 V - VI M. Tomaszek
6. Zajęcia logopedyczne Poniedziałek 12.30 – 13.15 Oddział przedszkolny Izabela Napieracz
Szkoła filialna w Zimnej Wódce
7 Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Wtorek 12.45 – 13.30

 

Środa 12.45 – 13.30

I – II

 

 III

L. Wiśnia

 

L. Wiśnia

9 Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze Poniedziałek 12.45 – 13.30 I --III M. Żarczuk
11 Zajęcia logopedyczne

Poniedziałek 11.30 – 12.15

Poniedziałek 12.45 – 13.30

II, III

 
I, III

Izabela Napieracz


Izabela Napieracz

  Zajęcia logopedyczne Środa 13.40 – 14.25 Oddział „0”, V
Izabela Napieracz

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące innowacje: "Muzykobusem przez 50 lat", "Zaczarowany świat bajek", "Na scenę, gotowi, start!", "Rozwijanie zdolności matematycznych", "Bądź kreatywny! - zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne", "Bawmy się matematyką".