Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach. Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 3 oddziały

Nazwa oddziału  Wychowawca
Oddział przedszkolny  Anna Kwas
Klasa IV  Grzegorz Matuszek
Klasa V  Tomasz Antosiak
Klasa VII  Julita Olbrych
Klasa VIII  Lucyna Wiśnia

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 4 oddziały

Nazwa oddziału  Wychowawca
Oddział przedszkolny  Izabela Napieracz
Klasa I  Małgorzata Żarczuk
Klasa II  Brygida Mierzowska
Klasa III   Małgorzata Osadnik