Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach.

Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2023/2024:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 5 oddziałów

 Nazwa oddziału   Wychowawca
 Oddział przedszkolny   Anna Kwas
 Klasa IV  Lucyna Wiśnia
 Klasa V  Ewelina Gajda
 Klasa VI  Grzegorz Matuszek
 Klasa VII  Martyna Antosiak

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 4 oddziały

 Nazwa oddziału   Wychowawca
 Oddział przedszkolny   Izabela Napieracz
 Klasa I   Brygida Mierzowska
 Klasa II   Małgorzata Osadnik
 Klasa III   Małgorzata Żarczuk