Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej organizacyjnie funkcjonuje w dwóch budynkach.

Główna siedziba mieści się w Olszowej przy ul. Szkolnej 7 zaś szkoła filialna w Zimnej Wódce przy ul. Strzeleckiej 2.

Organizacja szkoły w roku szkolnym 2021/2022:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszowej – 5 oddziałów

 Nazwa oddziału   Wychowawca
 Oddział przedszkolny   Anna Kwas
 Klasa IV   Grzegorz Matuszek
 Klasa V   Tomasz Antosiak
 Klasa VII   Julita Olbrych
 Klasa VIII   Lucyna Wiśnia

Szkoła filialna w Zimnej Wódce – 4 oddziały

 Nazwa oddziału   Wychowawca
 Oddział przedszkolny   Izabela Napieracz
 Klasa I   Małgorzata Żarczuk
 Klasa II   Brygida Mierzowska
 Klasa III   Małgorzata Osadnik