Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z siedzibą w Zimnej Wódce

klasy I-III

oddział przedszkolny

47-143 Zimna Wódka

ul. Strzelecka 2

tel.: +48 77 463 78 70