Od 1 czerwca 2018r. nasza szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus + „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej”. W lutym 2018 roku złożyliśmy do Narodowej Agencji wniosek, który został zaopiniowany pozytywnie i w ten sposób znaleźliśmy się w gronie 156  szkół, które zostały zakwalifikowane do udziału w programie. Zostaliśmy  wybrani spośród 740 wniosków złożonych przez placówki oświatowe w całym kraju. Nasz projekt „Europejski Nauczyciel – Europejska Szkoła” miał na celu rozwój kompetencji szkolnej kadry. Chcieliśmy również nadać naszej placówce wymiar europejski i zwiększyć jej prestiż. W ramach projektu pozyskaliśmy fundusze, dzięki którym mogliśmy zaplanować oraz odbyć mobilności, które przyniosły wymierne korzyści nie tylko samym nauczycielom, ale również naszej szkole. W drodze rekrutacji wytypowaliśmy siedmiu nauczycieli, którzy odbywali kursy językowe i metodyczne w różnych krajach  Europy: w Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz na Malcie. Intensywny czas spędzony w szkołach językowych pozwolił nauczycielom nie tylko podnieść swoje kompetencje językowe, ale także stał się okazją do nawiązania kontaktów z pedagogami  z całego świata, wymianą doświadczeń zawodowych i metod pracy z dziećmi. Poniżej przedstawiamy sprawozdania uczestników projektu.