W dniach 28.01. - 08.02.2019 r. brałam udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w ramach Programu Erasmus+ "The Playground Classroom Methodology at Primary Level", które odbyło się na Malcie w Executive Traning Instytute w miejscowości St. Julians. Szkolenie trwało 2 tygodnie w wymiarze 42 godzin. Tematyka szkoleń objęła 28 zróżnicowanych bloków tematycznych. Kurs zachęcił mnie do większego korzystania z zasobów internetowych i poszerzył moją wiedzę o praktykach, strategiach i systemach w dziedzinie kształcenia uczniów, zwłaszcza młodszych. Jednocześnie przekonałam się, że to co robiłam do tej pory, było adekwatne do przedstawionych informacji na szkoleniu. Ponadto wybrany przeze mnie podręcznik odpowiada treściom kształcenia prezentowanym na kursie (np. CLIL). Zdobyte podczas kursu umiejętności wykorzystuję w pracy z uczniami na lekcjach języka angielskiego. Program kursu zapewniał także 2 popołudniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze z przewodnikiem do stolicy Malty Valetty i byłej stolicy Mdiny oraz całodniową na Gozo. Z pewnością poszerzyły one moje informacje o historii i kulturze Malty.
Z całą pewnością mogę polecić ten kurs innym nauczycielom języka angielskiego. Zarówna baza szkoleniowa jak i hotelowa była na bardzo dobrym poziomie. Wszyscy pracownicy ETI na każdym etapie zapewniali komfortowe wsparcie i pomoc. Otrzymałam mnóstwo materiałów dydaktycznych do wykorzystania w mojej pracy. I tak z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych uczniowie przygotowali w języku angielskim krótkie informacje na temat wybranych przez siebie krajów lub wykonali lapbooki o znanych mieszkańcach Opolszczyzny.
Beata

 

W dniach od 08.10.2018 do 19.10.2018 brałem udział w kursie języka angielskiego (General English) w European School of English w St. Julians na Malcie.
Zajęcia prowadzone były w małych kilkuosobowych, międzynarodowych grupach w dobrze wyposażonych salach. Kursy dostosowane były do poziomu znajomości języka angielskiego dzięki czemu grupy składały się z osób o podobnym stopniu zaawansowania. Przyswojony na zajęciach materiał pozwolił na swobodne komunikowanie się w języku angielskim wszystkich członków grupy również w czasie wolnym na licznych wycieczkach krajoznawczych organizowanych przez szkołę i indywidualnych.
Wiadomości zdobyte na Malcie okazały się pomocne również po powrocie do Polski, gdzie zostały wykorzystane przeze mnie w pracy z uczniami na lekcjach geografii, biologii oraz do pomocy w odrabianiu zadań domowych z języka angielskiego na świetlicy szkolnej.

Grzegorz