Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z filią w Zimnej Wódce:

                                           Iwona Piela

                               Nauczyciele PSP w Olszowej:

Izabela Napieracz

wychowanie przedszkolne

logopedia

Anna Kwas

wychowanie przedszkolne

muzyka

Małgorzata Osadnik

edukacja wczesnoszkolna,

biblioteka

Katarzyna Nikratowicz

edukacja wczesnoszkolna,

n-l wspomagający

Brygida Mierzowska

edukacja wczesnoszkolna,

plastyka

Małgorzata Żarczuk

edukacja wczesnoszkolna

 

Julita Olbrych

edukacja wczesnoszkolna,

przyroda, geografia,

wychowanie do życia w rodzinie

 Lucyna Wiśnia

język polski,

historia,

wiedza o społeczeństwie

 Beata Konior

język angielski,

język polski

Karolina Hornung

język angielski

 

 Ewelina Gajda

język niemiecki

 

Iwona Piela

matematyka,

chemia

 Grzegorz Matuszek

technika, biologia,

religia,

świetlica

Marzena Tomaszek

matematyka,

n-l wspomagający

 

 Katarzyna Patoła-Żyła

fizyka

Wioletta Sikorska

Informatyka

 Mirosław Łupak

edukacja dla bezpieczeństwa

 Tomasz Antosiak

wychowanie fizyczne

Katarzyna Bielańska

psycholog

Hanna Damas-Łazowska

pedagog