Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej z filią w Zimnej Wódce:

                                       mgr Iwona Piela

                               Nauczyciele PSP w Olszowej:

mgr Anna Kwas

wychowanie przedszkolne

muzyka

mgr Brygida Mierzowska

edukacja wczesnoszkolna,

plastyka

 mgr Julita Olbrych

edukacja wczesnoszkolna,

przyroda, geografia,

wychowanie do życia w rodzinie

Małgorzata Osadnik

edukacja wczesnoszkolna,

bibloteka

Karolina Hornung

język angielski

mgr Małgorzata Żarczuk

edukacja wczesnoszkolna,

mgr Iwona Piela

matematyka,

chemia

mgr Lucyna Wiśnia

język polski,

historia

mgr Beata Konior

język angielski

mgr Ewelina Gajda

język niemiecki,

informatyka

mgr Marzena Tomaszek

matematyka,

n-l wspomagający

 

mgr Tomasz Antosiak

wychowanie fizyczne

 

mgr Grzegorz Matuszek

wychowawca świetlicy,

zajęcia techniczne,

biologia,

religia

mgr Izabela Napieracz

wychowanie przedszkolne

logopedia

 

mgr Katarzyna Patoła-Żyła

fizyka