Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Klasa I

 p. Wioleta Janus

 p. Anna Latiszew

 p. Anna Świerk

 Klasa V

 p. Beata Broncel

 p. Maria Cyris

 p. Ewa Piela
 

Klasa II

p. Beata Broncel

 p. Anna Misch

 p. Ewa Piela

 Klasa VII  

 p. Anna Misch

 p. Ewa Piela

 p. Ewa Sikorska

Klasa III

 p. Ewelina Drzymota

 p. Bożena Piela

 p. Klaudia Gucz

 Klasa VIII

 

 p. Ewa Piela

 p. Elżbieta Proksza

 p. Grażyna Rogala

 

Klasa IV  

 p. Agnieszka Ignatzek

 p. Ewa Piela

 p. Ewa Sikorska

   

W wyniku głosowania powołano nowy skład Zarządu Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej:

Zarząd Rady Rodziców
Przewodniczący p. Elżbieta Proksza
Za-ca przewod. p. Agnieszka Ignatzek
Skarbnik p. Klaudia Gucz
Sekretarz p. Maria Cyrys

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2021/2022

30,00 zł – pierwsze dziecko

20,00 zł – drugie dziecko

Następne dzieci w rodzinie zwolnione z opłaty.

Składki można wpłacać do końca listopada 2021r. u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców przy PSP w Olszowej w Banku spółdzielczym w Leśnicy, oddział w Ujeździe pod numerem: 16 8907 1021 3003 2000 3351 0001. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz informację "składka na rzecz Rady Rodziców, rok szkolny 2021/2022"