Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020

Klasa I

p. Bożena Piela

p. Klaudia Gucz

p. Angelika Izbicka

 


 

Klasa II

p. Agnieszka Ignatzek

p. Ewa Konieczna

p. Ewa Sikorska

Klasa V

p. Iwona Lis

p. Anna Misch

p. Dorota Rudner
Klasa III

p. Maria Cyris

p. Klaudia Ciupka

p. Maria Jochem

Klasa VI

 

p. Elżbieta Proksza

p. Iwona Lis


W wyniku głosowania powołano nowy skład Zarządu Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej:

Zarząd Rady Rodziców
Przewodniczący p. Elżbieta Proksza
Za-ca przewod. p. Dorota Rudner
Skarbnik p. Klauia Gucz
Sekretarz p. Maria Cyrys

Składka na rzecz Rady Rodziców na rok szk. 2019/2020

25,00 zł – pierwsze dziecko

20,00 zł – drugie dziecko

Następne dzieci w rodzinie zwolnione z opłaty.

Składki można wpłacać do końca listopada 2019r. u wychowawcy lub na konto Rady Rodziców przy PSP w Olszowej w Banku spółdzielczym w Leśnicy, oddział w Ujeździe pod numerem: 16 8907 1021 3003 2000 3351 0001. W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz informację "składka na rzecz Rady Rodziców, rok szkolny 2019/2020"