TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓWW ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – PSP OLSZOWA

L.p Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Początek roku szkolnego dla wszystkich klas I - VII 14. 09. 2020 17.00
2. Śródokresowe

19.11.2020

22.04.2021

16.00

17.00

3. Semestralne

14.01.2021

17.00

4. Konsultacje dla wszystkich klas I - VII Zgodnie z harmonogramem  

TERMINARZ SPOTKAŃ WYWIADOWCZYCH I KONSULTACJI DLA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 – SZKOŁA FILIALNA W ZIMNEJ WÓDCE 

L.p Rodzaj spotkania Termin Godzina
1. Śródokresowe

19.11.2020

22.04.2021

17.00

18.00

2. Semestralne

14.01.2021

18.00

 KONSULTACJE DLA RODZICÓW w roku szk. 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

 Dzień tygodnia

Godzina

Miejsce

1.

   Alicja Głuszak

wtorek

1130 -1155

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

2.

   Gajda Ewelina

 poniedziałek

1245 - 1330

PSP Olszowa

3.

   Napieracz Izabela

czwartek

1145 – 1230

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

4.

   Konior Beata

czwartek

730 – 800

PSP Olszowa

5.

   Kwas Anna

środa

950 – 1030

PSP Olszowa

6.

   Matuszek Grzegorz

czwartek

1150 – 1235

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

7.

   Mierzowska Brygida

środa

855 - 940

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

8.

   Olbrych Julita

 poniedziałek

1245 – 1330

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

9.

Małgorzata Osadnik

środa

950 – 1035

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

10.

   Wiśnia Lucyna

poniedziałek

1245 - 1330

PSP Olszowa

11.

   Żarczuk Małgorzata

poniedziałek

855 – 940

Szkoła filialna
w Zimnej Wódce

12.

   Tomaszek Marzena

wtorek

1150 – 1235

PSP Olszowa

13.

   Antosiak Tomasz

wtorek

1245 – 1340

PSP Olszowa

14.

       

15.

       

16.