Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

24.05.2022r. godzina 9.00       j. polski
25.05.2022r. godzina 9.00       matematyka
26.05.2022r. godzina 9.00       j. obcy nowożytny

Przypominamy, że do 30 września należy złożyć do szkoły deklarację wyboru języka obcego nowożytnego, zdawanego na egzaminie ósmoklasisty.